DANH SÁCH SẢN PHẨM

line.png

Thiệp cưới hiện đại TH1

Thiệp cưới hiện đại TH1

- Kích thước: 26x18 (cm)

- Chất liệu: Giấy ốp nhập khẩu

- Màu sắc: Vàng kem

Thiệp cưới hiện đại TH2

Thiệp cưới hiện đại TH2

- Kích thước: 26x18 (cm)

- Chất liệu: Giấy ốp nhập khẩu

- Màu sắc: Vàng kem

Thiệp cưới hiện đại TH3

Thiệp cưới hiện đại TH3

- Kích thước: 26x18 (cm)

- Chất liệu: Giấy ốp nhập khẩu

- Màu sắc: Vàng kem

Thiệp cưới hiện đại TH4

Thiệp cưới hiện đại TH4

- Kích thước: 26x18 (cm)

- Chất liệu: Giấy ốp nhập khẩu

- Màu sắc: Vàng kem

Thiệp cưới hiện đại TH5

Thiệp cưới hiện đại TH5

- Kích thước: 26x18 (cm)

- Chất liệu: Giấy ốp nhập khẩu

- Màu sắc: Vàng kem

Thiệp cưới hiện đại TH6

Thiệp cưới hiện đại TH6

- Kích thước: 26x18 (cm)

- Chất liệu: Giấy ốp nhập khẩu

- Màu sắc: Vàng kem

Giá: 12,000 VNĐ

Chi tiết